INFO TÜRGI VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 11.04.2014)

sihtmaa: TÜRGI, TR
Türgi Suursaatkond
Narva mnt. 30,
Tallinn 10152, Eesti Vabariik
Tel: 6272 880
Fax: 6272 885
e-mail: embassy.tallinn@mfa.gov.tr
koduleht: http://tallin.be.mfa.gov.tr/default.aspx

EESTI PASS: kui reisi eesmärk on turism või ärireis (näit. firmade külastus, kohtumised, konverentsid) on Türki reisimine viisavaba kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Riiki sisenedes jälgida kindlasti, et passikontroll piiril lööb passi ka riiki sisenemise kuupäevaga templi, maalt lahkumisel tekitab nimetatud templi puudumine väga palju asjatut sekeldust. Samuti jälgida, et Türgis viibimine ei ületaks 90 päeva - piiril arvestatakse päevi väga täpselt ning trahvid on kõrged.
Vajalikud dokumendid viisavabalt riiki sisenemisel:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
- edasi-tagasi piletite olemasolu
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu, vähemalt 30 eurot päevas, inimese kohta
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
Juhul, kui soovitakse viibida Türgis 180 päeva jooksul kauem kui 90 päeva või reisi põhjuseks ei ole turism (näit. õppimine, töö, rahvusvahelised autojuhid, perega taasühinemine jms) on vajalik eesmärgikohane viisa, mida saab taotleda Türgi Suursaatkonnast Tallinnas. Taotlejal tuleb võtta isiklikult ühendust saatkonnaga.
Üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut.
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/14289
Rohkem informatsiooni Türgi kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5830

VENE PASS, OLEMAS ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS: Vene kodanikud saavad turismi eesmärgil Türki siseneda viisavabalt ja viibida seal kuni 30 päeva. Poole aasta (180 päeva) jooksul on Vene kodanikel õigus olla Türgis kuni 90 päeva, NB! ühekordne külastus ei tohi ületada 30-t päeva.
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
- kehtiv elamisluba Eestis (originaal)
- edasi-tagasi piletite olemasolu
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu, vähemalt 30 eurot päevas, inimese kohta
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
Juhul, kui tegemist on muu reisi eesmärgiga, tuleb taotlejal pöörduda Türgi Suursaatkonda Tallinnas. Viisadokumentidele lisada elamisluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi.
MÄRKUSED JA SELGITUSED:
- NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba!
- üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut.  Lastega reisimise kohta rohkem infot: http://www.vm.ee/?q=node/14289
- rohkem informatsiooni Türgi kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5830

EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS: viisa vajalik.
Eesti välismaalase passi omanikel viisa vajalik.
Alates 11.04.14 pole enam võimalik taotleda viisat piiril !!!
Alates 11.04.14 võetakse kasutusele E-viisa.
Kui reisi eesmärk on lühiajaline turism või äri- peab Eesti hall välismaalase pass taotlema E-viisat.
E-viisa periood on 180 päeva alates ankeeti märgitud kuupäevast, kokku võib sellel perioodil riigis viibida 90 päeva.Viisa on mitmekordse sisenemisega.
Kui soovitakse Türgis viibida kauem kui 90 päeva- tuleb vastav luba saada kohalikust Politseiametist.
Juhul, kui tegemist on muu reisi eesmärgiga, tuleb taotlejal pöörduda Türgi Suursaatkonda Tallinnas.
Vajalikud dokumendid:
- E- viisa: https://www.evisa.gov.tr
NB! VIISAKINNITUS TULEB VÄLJA PRINTIDA NING REISILE KAASA VÕTTA !!!
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
- Eesti elamisluba (originaal), kehtiv 6 kuud riiki sisenemisel
- edasi- tagasi lennupiletid
- kinnitus majutuse kohta
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu, vähemalt 30 eurot päevas, inimese kohta
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
LISAINFORMATSIOON E-VIISA KOHTA:
NB! Ankeeti tuleb panna:
- Your Nationality - Estonia
- Travel Document - Alien´s passport
Elektrooniline ankeet nõuab taotleja isikuandmeid, vanemate nimesid ning taotleja kontakte (telefon ja meili aadress).
Viisakinnitus tuleb taotleja meilile.
Viisa eest saab tasuda ainult krediitkaardiga (Master või Visa), viisalõiv on 20 USD. Kui tegemist on perekonnaga- peab iga taotleja taotlema oma E-viisat ning tasuma selle eest 20 USD.
- Rohkem infot E-viisa kohta: http://www.evisa.gov.tr

MÄRKUSED JA SELGITUSED:
- NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba!
- üksi reisivatelt alaealistelt võidakse piiril küsida vanemate/hooldaja notariaalselt kinnitatud nõusolekut.
Lastega reisimise kohta rohkem infot, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=node/14289
- Konsulaarosakond avatud E-R kell 10-12 ja 15-17
- rohkem informatsiooni Türgi kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5830
INFO KREEKA VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 15.08.2013)

sihtmaa: KREEKA, GR
Kreeka Suursaatkond
Pärnu mnt.12,
10148 Tallinn/ Eesti
tel: 640 3560

EESTI KODANIKU PASS: viisavaba kuni 3 kuud (90 päeva). Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Soovitav tervise- ja reisikindlustuse olemasolu.
Juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on soovitav reisile kaasa võtta notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles).
Juhul, kui Eesti kodanik soovib Kreekasse elama, tööle või õppima asuda, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse politseijaoskonda mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates. Teades enne reisi, et Kreekas plaanitakse viibitakse kauem kui 90 päeva on soovitav info saamiseks pöörduda Kreeka Suursaatkonna poole Tallinnas.
Lisainformatsiooni Kreeka kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5799
NB! Lastega reisimise kohta rohkem infot: http://www.vm.ee/?q=node/14289

VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: juhul, kui on olemas kehtiv elamisluba Eestis, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Vajalikud dokumendid on:
- pass, KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
- elamisluba Eestis (originaal),KEHTIV VÄHEMALT 3 KUUD PÄRAST REISI
- edasi- tagasi piletite broneering
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on soovitav reisile kaasa võtta notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles).
NB! Lastega reisimise kohta rohkem infot: http://www.vm.ee/?q=node/14289

Lisainformatsioon:
- Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis.
- Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
Lisainformatsioon, Eesti Välisministeerium:
- Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
- Kreeka kohta: http://www.vm.ee/?q=et/node/5799INFO BULGAARIA VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 15.05.2013)

sihtmaa: BULGAARIA, BG
Embassy of the Republic of Bulgaria
Kuusisaarentie 2B,
00340 Helsinki/ Finland
Tel: + 358 9 458 40 55, 458 40 35
Fax: + 358 9 458 45 50
E-mail: embassy.helsinki@mfa.bg
koduleht: http://www.mfa.government.bg/bg/71/

EESTI KODANIKU PASS: viisavaba kuni 90 päeva.
Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
Soovitav on tervise- ja reisikindlustuse olemasolu.
Juhul, kui Eesti kodanik soovib Bulgaariasse elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates.
Kui reisib alla 18 a.laps, kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on vajalik reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Rohkem informatsiooni Bulgaaria kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5779

VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: Vene kodanikud, kellel on olemas pikaajaline elamisluba Eestis, saavad reisda Bulgaariasse ilma viisata ning viibida seal maksimaalselt kuni 90 päeva 6 kuu jooksul.
Nõuded dokumentidele:
- pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
- Eesti elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
- edasi-tagasi piletid
- majutuse kinnitus
- piisavad rahalised vahendid, umbes 50 eur/ päevas, inimese kohta
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas Eesti elamisluba. Kui ID kaarti ei ole, peab passis olema Schengeni mitmekordne viisa.
Pikema viibimise või tööleasumise puhul on endiselt vajalik Bulgaaria viisa.
Juhul, kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on vajalik reisile kaasa võtta notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles).
Vastav info Bulgaaria Välisministeerium:
https://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: alates 19.01.2007 ei vaja Eesti halli välismaalase passiga (olemas elamisluba Eestis), viisat sissesõiduks Bulgaariasse ja viibimiseks kuni 90 kalendripäeva poole aasta jooksul, mida arvestatakse esimesest riiki sisenemise kalendripäevast arvates.
Viisanõudest vabastamise alus on EÜ määruse nr. 539/2001 muudatus määrusega nr. 1932/2006 21.12.2006.
Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
- Eesti elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
- majutuse kinnitus
- edasi-tagasi piletite broneering
- piisavad rahalised vahendid (umbes 50 eur/ päevas inimese kohta).
NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas Eesti elamisluba. Kui ID kaarti ei ole, peab passis olema Schengeni mitmekordne viisa.
Pikema viibimise või tööleasumise puhul on endiselt vajalik Bulgaaria viisa.
Vastav info Bulgaaria Välisministeerium:
https://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html
Juhul, kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on vajalik reisile kaasa võtta notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles).
Rohkem infot Bulgaaria kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5779INFO EGIPTUSE VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 17.02.2012)

sihtmaa: EGIPTUS, EG
Embassy of the Arab Republic of Egypt
Itäinen Puistotie 2,
00140 Helsinki/ Finland
tel: + 358 9 477 7470
faks: + 358 9 477 74721
kodulehekülg: http://www.sis.gov.eg

NB! Välisministeerium soovitab ohutuse eesmärgil vältida kõiki meeleavaldusi ja rahvakogunemisi. Kui teie asukoha läheduses toimub meeleavaldusi, siis püsige oma hotellis või peatuspaigas. Eesti turistidel tuleks järgida reisikorraldajate ning kohalike ametivõimude korraldusi ja soovitusi.
Eesti Välisministeerium soovitab vältida Põhja-Siinaid ja Iisraeliga piirnevaid alasid seoses seal pingestunud olukorraga.
Rohkem infot, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=node/5783

EESTI KODANIKU PASS: NB! Olukorras,kus reisitakse Egiptusesse liinilennuga, kuid soovitakse tagasi Eestisse reisida tšarterlennuga, tuleb Egiptusest lahkudes selleks taotleda eraldi luba Egiptuse tsiviillennundusametist. Tšarterlennu eest vastutab lendu organiseeriv turismifirma.
NB! Vastavalt Egiptuse Turismiministeeriumi seadusele võib turist osaleda vaid selle reisikorraldaja ning tema partneri poolt korraldatavatel ekskursioonideL, kelle kaudu on Egiptusesse reisitud!
Turistiviisat on võimalik saada piirilt kuni 30-ks päevaks. Viisalõiv on umbes 15 USD. Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg
- edasi-tagasi piletite broneering
- hotelli broneering
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu viisa perioodiks
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
Lisainformatsiooni Egiptuse kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5783
Vormistades viisat saatkonnas Helsingis:
1.1. Vajalikud dokumendid turismi-, äri- ja transiitviisa puhul:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
- 1 ankeet
- 2 värvilist ühesugust passipilti
LISADA KUTSEGA REISI KORRAL (k.a. messid, konverentsid):
- firmakutse
- erakutse (võib olla ka faksitud)
LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
- põhimaa viisa
1.2. Viisalõiv.
Turismiviisa :
- ühekordse sisenemisega- 25 eurot
- mitmekordse sisenemisega- 35 eurot
Äriviisa (k.a. messid, konverentsid):
- ühekordse sisenemisega- 40 eurot
- mitmekordse sisenemisega- 65 eurot
Transiitviisa (kehtiv 2 päeva):
- ühekordse sisenemisega- 25 eurot
- mitmekordse sisenemisega- 35 eurot
Viisalõivule lisandub  Anhel Tours'i viisateenus vastavalt hinnakirjale:
1.3. Tähtaeg:
- 5 tööpäeva konsulaadi siseselt.
Anhel Toursi teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3
tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks
logistikaks.
1.4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
- saatkond võib nõuda lisadokumente
- viisa kehtib alates viisa väljastamise kuupäevast kuni 3 kuud
- laps vanema passis ei maksa viisalõivu ja eraldi ankeeti pole vaja täita
- lapsed kuni 16-aastani vajavad üksi reisides vanemaluba
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu viisa perioodiks
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
- lisainformatsiooni Egiptuse kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5783

VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisatingimused samad, mis Eesti kodanikule.
Vormistades viisat saatkonnas on vajalik viisadokumentidele lisada koopia kehtivast elamisloast.
NB! KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka ID kaart!
2.2.Viisalõiv:
- turismiviisa,ühekordse sisenemisega - 20 eurot
Teised viisalõivud samad, mis Eesti kodaniku passile.
Viisalõivule lisandub Anhel Tours'i viisateenus vastavalt hinnakirjale.
2.3. Tähtaeg:
- 9 tööpäeva saatkonna siseselt.
Anhel Toursi teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3
päeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks
logistikaks.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: Anhel Tours'i kaudu pole võimalik viisat vormistada.
Taotleja peab minema isiklikult saatkonda, soovitav on eelnevalt saatkonnaga kokku leppida aeg.
Saatkonnas täidab taotleja spetsiaalse ankeedi, lisaks on vaja passist ja Eesti elamisloast koopiat. NB! passi ja elamisloa kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud pärast reisi. Passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks.
3.2. Viisalõiv:
- ühekordse sisenemisega/kuni 30-ne päevane turismiviisa - 15 eurot
3.3. Tähtaeg:
Vastus viisa saamine kohta võtab aega vähemalt 5 nädalat. Kui saatkonnal on olemas luba viisa väljastamise kohta, peab taotleja minema passiga saatkonda ning viisa pannakse passi.
REISIKORRALDAJATE PAKETTREISID:
Viisat on võimalik osta vastutava reisikorraldaja kaudu.

Täpsem info reisikonsultandilt.
3.4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
NB! KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka ID kaart!
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu viisa perioodiks
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine


INFO HISPAANIA VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 17.02.2012)

sihtmaa: HISPAANIA, ES
Hispaania Saatkond
Liivalaia 13/15 - 6
10118 Tallinn, Eesti
Tel. +372 6 676 651
Faks: +372 6 313 767
Tel. +372 6 676 658 (konsulaarinfo)
E-mail: emb.tallin@mae.es

EESTI KODANIKU PASS: Viisavaba kuni 3 kuud. Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Vajalik tervisekindlustus kogu reisi perioodiks. Lisaks võidakse piiril küsida järgmisi dokumente:
- edasi- tagasi piletite broneering
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks, umbes 65 eurot päevas inimese kohta, miinimum summa 561.60 eurot/ inimese kohta
- kinnitus majutuse olemasolu kohta või kutse ("CARTA DE INVITACION")
- ärireisi korral- kutse Hispaaniast
- soovitav reisi- ja tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
Juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta on vajalik reisile kaasa võtta notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles).
Eesti kodanik võib Kanaari saartele reisida samadel tingimustel nagu Hispaania territooriumile.
Lisainformatsiooni Hispaania kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5787

VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisatingimused on samad, mis Eesti hallile välismaalse passile, juhul kui on olemas kehtiv elamisluba Eestis (originaal).

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Vajalikud dokumendid on:
- pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
- alaline või tähtajaline Eesti elamisluba (originaal), kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
- edasi- tagasi piletite broneering
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks, umbes 65 eurot päevas inimese kohta, miinimum summa 561.60 eurot/ inimese kohta
- kinnitus majutuse olemasolu kohta või kutse ("CARTA DE INVITACION").
- ärireisi korral kutse Hispaaniast
Juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta on vajalik reisile kaasa võtta notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles).
Lisainformatsioon:
- Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis.
- Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.
Lisainformatsioon, Eesti Välisministeerium:
- Schengeni viisaruumi kohta: http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
- Hispaania kohta: http://www.vm.ee/?q=et/node/5787


INFO TAI VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 17.02.2012)

Embassy of the Kingdom of Thailand
Eteläesplanadi 22 C, 3 rd floor
00130 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 612 2640 (13.00-16.00- konsulaarosakond)
E-mail: consulate@thaiembassy.fi
Kodulehekülg: http://www2.thaiembassy.fi

NB! Tugevad vihmasajud on põhjustanud maalihkeid ja üleujutusi mõnedes Tai lõunaprovintsides nagu: Narathiwat, Yala, Pattani, Songkhla, Phattalung, Nakhon Si Thammarat, Chumphon, Trang ja Krabi.
Välisministeerium soovitab olla antud piirkondades tavapärasest ettevaatlikum ning jälgida vajadusel kohalike võimude juhiseid ja korraldusi.
Peatatud on kõik Don Muangi lennuvälja kommertslennud, Bangkoki Suvarnabhumi lennuväli tegutseb tavapäraselt.
Rohkem informatsiooni, Eesti Välisministeerium:http://www.vm.ee/?q=node/5827

EESTI KODANIKU PASS: VIISA PIIRILT: Kuni 15-st päevase Tai viisat saab piirilt.Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast. Passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
- 1 värviline passipilt, suurus 4 x 6 cm
- edasi- tagasi KINNITATUD piletid, mis tõendavad, et Taist väljumine toimub
15-ne päeva jooksul
- piisavad rahalised vahendid: vähemalt 10,000 Bahti taotleja kohta või 20,000 Bahti pere kohta
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
Viisalõiv : 1000 Bahti/ taotleja kohta.
Alates 01.02.2007 tuleb tasuda lennujaamast lahkumise maks, rahvusvahelistel lendudel 700 Bahti ning siselendudel 100 Bahti, juhul kui maksu pole lisatud lennupileti(te) hinnale.

Viisat piiril on võimalik taotleda järgmistes Tai piiripunktides ning lennujaamades:
1. Suvarnabhumi Airport
2. Don Muang International Airport , Bangkok
3. Chiangmai International Airport , Chiangmai
4. Phuket International Airport , Phuket
5. Hatyai International Airport , Songkhla
6. U Tapao Airport , Rayong
7. Mae Sai Immigration Checkpoint , Chiengrai
8. Chieng Saen Immigration Checkpoint , Chiengrai
9. Chieng Khong Immigration Checkpoint , Chiengrai
10. Betong Immigration Checkpoint , Yala
11. Sadoa Immigration Checkpoint , Songkhla
12. Samui Airport , Surat Thani
13. Sukhothai International Airport, Tak Immigration Checkpoint
14. Bangkok Harbour Immigration Checkpoint, Bangkok
15. Sri Racha Immigration Checkpoint , Chonburi
16. Maptaphut Immigration Checkpoint , Maptaphutport, Rayong
17. Nong Khai Immigration Checkpoint, Nong Khai
18. Samui Immigration Checkpoint , Surat Thani
19. Phuket Immigration Checkpoint , Phuket
20. Satun Immigration Checkpoint , Satun
21. Krabi Immigration Checkpoint and Krabi International Airport, Krabi
22. Songkhla Harbour Immigraion Checkpoint , Songkhla
23. Chiangrai Airport Immigration Checkpoint, Chiangrai
24. Surat Thani Airport Immigration Checkpoint , Surat Thani
25. Pattaya Immigration Checkpoint, Sattahip port
26. Klong Yai Immigration Checkpoint, Trat
27. Pong Nam Ron Immigration Checkpoint, Chanthaburi
28. Aranyaprathet Immigration Checkpoint, Sa Kaeo
29. Mukdahan Immigration Checkpoint, Mukdahan
30. Tak Immigration Checkpoint, Tak
31. Padangbaysar immigration Checkpoint, Songkla
32. Su Ngai Go Lok Immigration Checkpoint, Narathiwas
Vastav informatsioon, Tai Saatkond Helsingis:
http://www2.thaiembassy.fi/index.php/en/visaservices/visa-on-arrival
Lisainformtasiooni Tai kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/est/kat_428/9928.html

VIISA SAATKONNAST HELSINGIS:
1.1. Kui viibimine Tais on rohkem kui 15 päeva või soovitakse viisat taotleda eelnevalt saatkonnast, on vajalikud dokumendid turismi- või transiitviisale:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
- passikoopia
- 1 ankeet
- 2 ühesugust värvilist passifotot, vaata lisainfot fotode kohta viisaankeetidest!
- edasi-tagasi piletite kinnitus/ väljatrükk kas https://www.checkmytrip.com
või https://viewtrip.com
NB! Juhul, kui taotletakse 2- või 3-kordse sisenemisega turismiviisat- tuleb esitada kõikide sisenemiste ja väljumiste kohta kinnitatud lennupiletid.
- kinnituskiri pangast taotleja kontojäägi kohta (inglise keeles, originaal, panga templiga) või inglise keelne kinnitus kontojäägi kohta internetipangast (kinnitusel peab olema näha taotleja nimi, kontojääk, panga logo ja interneti aadress lehe servades). Kinnituskirjal või kontojäägi kinnitusel internetipangast peab olema vähemalt 500 eurot taotleja kohta või 1000 eurot pere kohta.
NB! vaata lisainformatsiooni märkustest ja selgitustest!
- transiitviisa korral- pôhimaa viisa
1.2. Tähtaeg:
- 7 tööpäeva konsulaadi siseselt.
Anhel Tours'i teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.
1.3. Viisalôiv:
- turismiviisa- 30 eurot/ sisenemise kohta
- transiitviisa - 25 eurot/ sisenemise kohta
Viisalõivule lisandub
Anhel Tours'i viisateenus vastavalt hinnakirjale.
1.4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
- saatkonnd avatud:E-R 09.00-12.00/ 13.00-16.30
- viisaosakond: E-R 09.00-12.00
- lisainformatsiooni saatkonna lahtioleku aegade kohta:
http://www2.thaiembassy.fi/index.php/en/embassy-holidays
- LISAINFORMATSIOON PANGAKIRJA KOHTA:
- pangakiri kogu perekonna kohta kehtib vaid sama perekonnanimedega pereliikmetele
- kui pere liikmetest on keegi teise perekonnanimega, tuleb saatkonnale esitada kas nimeline pangakiri või on ühises pangakirjas olemas märge, et teise perekonnanimega pere liige saab kasutada sama pangakontot.
- kui reisib laps ilma vanemateta, näit koos tuttavatega, peab olema viisadokumentidele lisatud tema vanema pangatõend + notariaalselt kinnitatud sünnitunnistus
- VIISAT PIIRIL (kuni 15 päeva) saab pikendada ainult väga mõjuvatel põhjustel
- TURISMIVIISA saatkonnast:
1-kordse sisenemisega turismiviisa väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks, Tais saab viisaga viibida alates riiki sisenemise kuupäevast kuni 60 päeva.
2- ja 3-kordse sisenemisega turismiviisad väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kuueks kuuks, Tais saab viibida pärast iga sisenemist kuni 60 päeva.
Turismiviisat on võimalik pikendada veel 30-ks päevaks Tai Immigratsiooniametis, viisa pikendamise eest on viisalõiv 1900 Bahti,
vaata informatsiooni Tai Immigratsiooniameti asukohtade kohta siit:
http://www2.thaiembassy.fi/index.php/en/visaservices/immigration-bureau
- lisainformatsiooni viisa kehtivuse ning pikendamise võimaluste kohta:
http://www.immigration.go.th
TRANSIITVIISA väljastatakse:
- ühekordse sisenemisega transiitviisa korral- alates välja andmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks. Tais saab viibida kuni 30 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.
- 2 kuni 4-kordse sisenemise korral - alates välja andmise kuupäevast kuni kuueks kuuks. Tais saab viibida pärast igat sisenemist kuni 30 päeva.
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
- lisainformatsiooni Tai kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5827

VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisavaba turismireisi korral kuni 30 päeva. Juhul, kui piiriületus Taisse toimub Taiga piirnevatest naaberriikidest - saavad Vene passid taotleda viisat kuni 15 päevaks, rohkem informatsiooni:
http://www2.thaiembassy.fi/index.php/en/visaservices/do-i-need-a-visa-
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
- pass, kehtiv kuni 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
- kinnitatud edasi- tagasi lennupiletid
- piisavad rahalised vahendid: 10 000 Bahti inimese kohta või 20 000 Bahti pere kohta
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus
Kui reisi eesmärk pole turism või soovitakse viibida Tais kauem kui 30 päeva, on vajalik viisa. Viisat saab taotleda saatkonnast Helsingis, kauem kui 30 päevase turimiviisa puhul on vajalikud dokumendid samad, mis Eesti passile.
Lisaks on vajalik koopia elamisloast Eestis (mõlemast poolest).
Vastav informatsioon:
Tai Välisministeerium:
http://www.mfa.go.th
Tai saatkond Helsingis:
http://www2.thaiembassy.fi

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisa vajalik. Viisat ei saa piirilt, viisat saab taotleda AINULT saatkonnast Helsingis.
Vajalikud dokumendid, viisakäsitluse aeg ning viisalõiv on samad, mis Eesti passidele.
Lisada viisadokumentidele elamisluba Eestis, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast (koopia).


INFO IISRAELI VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 17.02.2012)

sihtmaa: IISRAEL, IL
Embassy of Israel
Yrjönkatu 36,
Helsinki 00100, Finland
Tel: +358 9 6812 0233
Faks:+358 9 1356 959
e-mail: info@helsinki.mfa.gov.il
koduleht: http://HELSINKI.MFA.GOV.IL

EESTI KODANIKU PASS: viisavaba.Eesti kodanikud võivad Iisraelis viibida ilma viisata kuni 90 päeva poole aasta jooksul.
Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast saabumispäeva
- edasi- tagasi piletid
- soovitav majutuse kinnitus või info kutsujate kohta Iisraelist
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
- riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid, näit. krediitkaart
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
Juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on vajalik reisile kaasa võtta inglise keelne notariaalselt kinnitatud vanemaluba.
Juhul, kui tegemist on tööalase lähetusega, mille eesmärk on kas konverentsid, läbiraakimised või firma külastus- saab Iisraeli siseneda samadel tingimustel , mis turismiviisa puhul. Vajalikele dokumentidele tuleb lisada kutse Iisraelist- kutse võib olla saadetud kas meili või faksi teel (kutses on vajalikud andmed- kutsuja firma nimi,aadress ja telefon)
NB! Iisraeli sisenemisel/ väljumisel pannakse piiril passi riiki sissesõidu- ja väljasõidutemplid. Juhul, kui isikul on plaanis sama passiga hiljem külastada mõnda araabia riiki (v.a. Egiptus või Jordaania), siis tuleb EELNEVALT täita vorm 17L ja esitada koos passiga piiril. Kindlasti tuleb EELENVALT teavitada ka piirikontrolli, et sissesõidu- ja väljasõidutemplit passi ei löödaks, vaid lüüakse mõlemad templid vormile 17L. Iisraelist väljumisel , ei võeta ära vormi 17L , vajadusel on see hiljem kinnituseks, et passi omanik on eelnevalt Iisraelis viibinud.
Vastav informatsioon:
http://www.goisrael.com/Tourism_Euk/HomePage.htm
- Planning your trip
- Visa in Israel
Iisrael võib teha piiranguid riiki sisenemisel. Isikutel, kes on varem Iisraelis töötanud või külastavad Iisraelis elavaid välismaalasi,on soovitav enne Iisraeli külastust pöörduda Iisraeli saatkonda Helsinkis ja täpsustada piiri ületamisega seotud asjaolusid ja võimalikke piiranguid.
Alates juunist 2009 on esinenud juhtumeid, mil EL kodanikele kes tulevad Iisraelisse Jordaania kaudu, lüüakse passi tempel "Palestinian Authority only". Tuleb arvestada, et sellise templiga reisidokumendis üle Iisraeli kontrolljoone ei lubata. Kui sisenete Iisraeli Jordaania kaudu ja soovite hiljem ületada ka Läänekalda/Iisraeli vahelise kontrolljoone, tuleb seda piirikontrollis kindlasti öelda.
Lisainformatsiooni Iisraeli kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5791

VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisavaba turismi eesmärgil kuni kuni 90 päeva poole aasta jooksul.
Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast saabumisepäeva
- kehtiv elamisluba Eestis (originaal)
- edasi- tagasi piletid
- soovitav majutuse kinnitus või info kutsujate kohta Iisraelist
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
- riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid
- soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine
Juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on vajalik reisile kaasa võtta inglise keelne notariaalselt kinnitatud vanemaluba.
Juhul, kui tegemist on tööalase lähetusega, mille eesmärk on kas konverentsid, läbiraakimised või firma külastus- saab Iisraeli siseneda samadel tingimustel , mis turismiviisa puhul. Vajalikele dokumentidele tuleb lisada kutse Iisraelist- kutse võib olla saadetud kas meili või faksi teel (kutses on vajalikud andmed- kutsuja firma nimi,aadress ja telefon)
NB! Iisraeli sisenemisel/ väljumisel pannakse piiril passi riiki sissesõidu- ja väljasõidutemplid. Juhul, kui isikul on plaanis sama passiga hiljem külastada mõnda araabia riiki (v.a. Egiptus või Jordaania), siis tuleb EELNEVALT täita vorm 17L ja esitada koos passiga piiril. Kindlasti tuleb EELENVALT teavitada ka piirikontrolli, et sissesõidu- ja väljasõidutemplit passi ei löödaks, vaid lüüakse mõlemad templid vormile 17L. Iisraelist väljumisel , ei võeta ära vormi 17L , vajadusel on see hiljem kinnituseks, et passi omanik on eelnevalt Iisraelis viibinud.
Iisrael võib teha piiranguid riiki sisenemisel. Isikutel, kes on varem Iisraelis töötanud või külastavad Iisraelis elavaid välismaalasi,on soovitav enne Iisraeli külastust pöörduda Iisraeli saatkonda Helsinkis ja täpsustada piiri ületamisega seotud asjaolusid ja võimalikke piiranguid.
Alates juunist 2009 on esinenud juhtumeid, mil EL kodanikele kes tulevad Iisraelisse Jordaania kaudu, lüüakse passi tempel "Palestinian Authority only". Tuleb arvestada, et sellise templiga reisidokumendis üle Iisraeli kontrolljoone ei lubata. Kui sisenete Iisraeli Jordaania kaudu ja soovite hiljem ületada ka Läänekalda/Iisraeli vahelise kontrolljoone, tuleb seda piirikontrollis kindlasti öelda.
Lisainformatsiooni Iisraeli kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5791

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisa vajalik. Viisat ei saa taotleda reisibüroo kaudu, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda. Soovitav on eelnevalt saatkonnaga kokku leppida külastuse aeg.
Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
- koopia kehtivast alalisest elamisloast Eestis või ID kaardi mõlemast poolest
- 1 ankeet
- 2 ühesugust passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud
- töökoha garantiikiri (originaal, inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest, mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist
- pangakonto väljavõte (viimased 3 kuud), panga templiga, originaal
- pensionärid: pensioni laekumist tõendav väljavõte (3 viimast kuud), originaal
- tervisekindlustus koge viisa perioodiks
LISADA TURISMI KORRAL:
- hotelli broneering
- edasi-tagasi piletite broneering
- Horizon Traveli või Novatoursi pakettreiside korral- pakettreisi kinnitus reisikorraldajalt
LISAKUTSEGA REISI KORRAL:
- küllasõidu korral läheb Iisraelis elav sugulane kohalikku Internal Office'sse (Tel Avivis) ja taotleb sealt "invitation form", kuhu kirjutab kutsutava andmed (sh passinumber, külastuse kestvus jm). Internal office võtab ise ühendust konsulaadiga Helsingis ja sealt helistatakse kutsutavale ning palutakse tal koos passiga tulla saatkonda. Viisa pannakse passi sisse kohe.
- edasi-tagasi piletite broneering
Viisalôiv:
- ühekordse- või kahekordse sisenemisega viisa- 18 eurot
Horizon Traveli ja Novatoursi pakettreiside korral (viisa
Anhel Toursi kaudu) - lisandub viisalõivule Anhel Toursi teenustasu.
Tähtaeg:1 nädal konsulaadi siseselt.Viisat saab taotlema hakata umbes 1 nädal enne reisi, mitte varem.
Märkused, selgitused:
- saatkond avatud: E-R kell 10.00 - 13.00, vajalik eelnev registreerimine saatkonnas!
Telefoni teel saab küsimusi esitada E-R kell 13.00 – 15.00
- saatkond võib nõuda lisadokumente
- kui on soov puhkuse ajal külastada Petrat (Jordaania) on vajalik taotleda mitmekordset Iisraeli viisat. Viisadokumentidele lisada taotleja poolt vabas vormis kiri (inglise keeles),ekskursiooni ei pea ette välja ostma.
- kui viisat taotletakse alla 18 aastasele lapsele, tuleb ankeedile panna mõlemate vanemate allkirjad
- juhul kui reisib laps alla 18 a., kas ühe vanemaga või ilma vanemateta- on vajalik inglise keelne notariaalselt kinnitatud vanemaluba (inglise keeles)
- lisainformatsiooni Iisraeli kohta, Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5791INFO ARAABIA ÜHENDEMIRAADIDE VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSTE KOHTA
(viimati muudetud: 17.02.2012)

sihtmaa: ARAABIA ÜHENDEMIRAADID, AE
Embassy of the United Arab Emirates
Hiroshimastr.18-20,
D-10785, Berlin, Germany
Tel: + 49 30516 51 /430 /431 /432 /433 (telefoni teel E-R: 09.00-12.00)
Fax: + 49 30516 51900
E-mail: berlin@uae-embassy.de
koduleht: http://www.uae-embassy.de

EESTI KODANIKU PASS: viisat ei saa vormistada saatkonna kaudu. Viisakinnitus peab tulema Araabia Ühendemiraatidest (kutsuja ehk sponsor AE-s saab olla: hotell, turismibüroo, lennufirma, AE kodanikud). Kinnituse olemasolul otsustab viisa saamise piiriametnik.Turistiviisa väljastatakse kuni 30 päevaks, viisa on ühekordse sisenemisega. Pass peab kehtima vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel.
PAKETTREIS:
Viisaloa peab saama reisikorraldaja firma (nt. Aurinkomatkat, Finnmatkat jne.)
Kõik tingimused ja hinnad tuleb otse reisikorraldajalt üle küsida. Tavaliselt piisab passikoopiast, viisalõiv on umbes 50 eurot.
LENNUPILETID JA HOTELL:
Hotell:
Viisaloa peab saama hotellist (majutus on broneeritud kogu viisa perioodiks). Võtta ühendust hotelliga ning täpsustada üle tingimused.
Lennupiletid:
Sponsoriks saavad teatud tingimustel olla järgmised lennufirmad: Czech Airlines, Etihad Airwaysi või Emirates lennufirma.
Enne lennupiletite broneerimist täpsusta üle viisa saamise tingimused konkreetse lennufirma kodulehelt!
TRANSIIDI PUHUL:
Transiitviisat pole vaja juhul, kui on täidetud kõik allpool olevad tingimused:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
- jätkatakse lendu 24 tunni jooksul
- on olemas kinnitatud lennupiletid ja vajadusel viisa sihtriiki
- ei väljuta lennujaama transiittsoonist
Juhul, kui pole täidetud kõiki antud tingimusi, tuleb taotleda transiitviisat, mille saamiseks on vajalik sponsori olemasolu. Enne lennupiletite broneerimist tuleb alati kontrollida viisainfot, kuna see võib muutuda!
MÄRKUSED JA SELGITUSED:
- NB! Viisat pole võimalik saada, kui passis on Iisraeli viisa või Iisraeli sisseõidu- või väljasõidutemplid.
- NB! Alla 30-aastasel naistel võib tekkida raskusi AÜE viisa saamisega. Praktiliselt välistatud on viisa saamine, kui reisija on alla 25-aastane ja ei reisi koos oma vanemate või abikaasaga. Elukaaslane või kihlatu ei lähe samuti arvesse, vajalik on abielutunnistus.
- soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks
- NB! Soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/et/registreerumine/
Lisainformatsioon:
http://www.uaeinteract.com/travel/visas.asp
- Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5842

VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: viisa vajalik.Viisatingimused samad, mis Eesti passi puhul.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS: ei aksepteerita Eesti halli välismaalase passi! Viisat saada pole võimalik! Transiitsooni läbida pole võimalik!